Нашият процес на изработка.

Планиране

 • Изисквания за структурата на сайта;
 • Дефиниране на целите на проекта;
 • Технически спецификации;
 • Изграждане на прототип.

Дизайн

 • Избор на платформа;
 • Изработка на адаптивен и мобилен дизайн;
 • Оценка на изработения дизайн.

Разработка

 • Избор на езици за програмиране;
 • Фронт-енд програмиране;
 • Интегриране на система за управление на съдържанието.

Тестване

 • Тестване:
  • фукционалност;
  • ползваемост;
 • Обучение за работа със система за управление на съдържанието;
 • Инсталиране и пускане в експлоатация на сайта.

Ако желаете да имате едно уникално и силно присъствие в мрежата!